Phong cách sống

Bộ ảnh đẹp về cuộc sống của bộ tộc du mục biển cuối cùng

Bộ ảnh đẹp này do James Morgan chụp đã phác họa cuộc sống truyền thống của những người dân du mục biển sống sót qua thảm họa sóng thần 2004.Bộ ảnh đẹp này khắc hoạ lên những con người Sama-Bajau, vốn là một số nhóm dân tộc Austronesia thiểu số vùng hải đảo...

Xem tiếp