99k SALE HẾT SỐ - XẢ HẾT GA - NHỮNG SẢN PHẨM SALE 99K VÀ 50%


🔥⚡ 99k SALE HẾT SỐ - XẢ HẾT GA?! 🔥⚡

💢 Sale chạm nóc

💢 Giá chỉ từ 99K!?

💢 Đồ siêu đẹp – Giá siêu rẻ! Lưỡng lự chi mà không săn sale ngay bây giờ nhỉ!?

📛 Áp dụng tất cả hình thức mua hàng (online + ofline)

Xem ưu đãi tích điểm tại đây: https://goo.gl/QJKTj7

Link sản phẩm sale 20%: https://lksport.vn/blogs/tap-chi-tin-tuc/99k-sale-het-so-xa-het-ga

Link sản phẩm ko sale: https://lksport.vn/blogs/tap-chi-tin-tuc/99k-sale-het-so-xa-het-ga-nhung-san-pham-khong-sale


Lưu ý:

✔️ Hàng sale không đổi trả, anh em kiểm tra kĩ trước khi thanh toán giúp shop ạ

✔️ Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác

CÁC SẢN PHẨM SALE 99K:

QUẦN: 99K

ÁO: 99K

ÁO: 99K

ÁO: 99K

QUẦN: 99K

ÁO: 99K

ÁO: 99K

ÁO: 99K

QUẦN: 99K

ÁO: 99K

ÁO: 99K

ÁO: 99K

QUẦN: 99K

ÁO: 99K

QUẦN: 99K

BỘ: 200K

ÁO: 99K

BỘ: 200K


QUẦN: 99K

NÓN: 99K

ÁO: 99K

ÁO: 99K

QUẦN: 99K

ÁO: 210K

BỘ: 250K

BALO: 120K

QUẦN: 99K

ÁO: 99K

BỘ: 250K

ÁO: 99K

 

NÓN: 99K

GIÀY: 258K

BỘ: 260K

GIÀY: 288K

QUẦN: 99K

ÁO: 99K

GIÀY: 414K

DÉP:168K


TÚI TRỐNG: 480K

NÓN: 99K


QUẦN: 99K

NÓN: 99K


QUẦN: 99K

QUẦN: 99K

GIÀY: 252K

QUẦN: 99K


QUẦN: 99K

GIÀY: 300K

BỘ: 245K

ÁO: 99K

QUẦN: 99K


ÁO: 152K


ÁO: 99K

ÁO: 99K


BỘ: 230K

QUẦN: 216K

QUẦN: 176K

ÁO: 99K

QUẦN: 184K

GIÀY: 354K

DÉP: 208K

GIÀY: 198K

QUẦN: 99K

QUẦN: 99K

QUẦN: 99K

BỘ: 200K

ÁO: 240K