TIN NÓNG - HÓNG SALE 40% - NHỮNG SẢN PHẨM SALE UP TO 40%


SALE UP TO 40% TẤT CẢ CÁC MẶT HÀNG

📛 Chương trình sale diễn ra từ 03/07
📛 Áp dụng: tất cả các hình thức mua hàng (ONLINE + OFLINE)

Xem ưu đãi tích điểm tại đây: https://goo.gl/QJKTj7

Link sản phẩm không sale: https://lksport.vn/blogs/tap-chi-tin-tuc/tin-nong-hong-sale-40-nhung-san-pham-khong-sale

Lưu ý:

✔️ Hàng sale không đổi trả, anh em kiểm tra kĩ trước khi thanh toán giúp shop ạ

✔️ Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác


CÁC SẢN PHẨM SALE 40%:

QUẦN: 150k

ÁO:138k

ÁO:120K

QUẦN:150K

ÁO:150K

ÁO:198K

QUẦN:125K

ÁO:198K

ÁO:204K

QUẦN: 150K

ÁO:120K

ÁO:115K

BỘ:198K

QUẦN:105K

BỘ:228K

ÁO:204K

ÁO:288K

NÓN:105K

ÁO:150K

QUẦN:168K

ÁO:252K

ÁO:150K

ÁO:168K

BỘ:300K

NÓN:138K

ÁO:150K

QUẦN:138K

BALO:120K

BỘ:300K

ÁO:312K

BỘ:300K

GIẦY:258K

NÓN: 220k

QUẦN: 144K

GIÀY - 414K

TÚI: 288K

DÉP: 168K

NÓN - 126K

QUẦN: 150K

NÓN: 126K

GIÀY: 252K

ÁO: 138K

GIÀY: 300K

QUẦN: 120K

QUẦN: 138K

BỘ: 294K

ÁO: 114K

ÁO: 156K

BỘ: 276K

QUẦN: 132K

QUẦN: 162K

QUẦN: 138K

GIÀY: 354K

GIÀY: 198K

DÉP: 156K

ÁO: 150K

ÁO: 162K

ÁO: 138K

ÁO: 126K

ÁO: 138K

QUẦN: 138K

BỘ: 318K

GIÀY: 330K

ÁO: 138K

QUẦN: 138K

CÁC SẢN PHẨM SALE 20%

ÁO: 184K

ÁO: 184K

ÁO: 184K

QUẦN: 184K

ÁO: 184K

QUẦN: 184K

QUẦN: 184K

ÁO: 184K

QUẦN: 184K

QUẦN: 184K

ÁO: 152K

QUẦN: 184K

ÁO: 184K

QUẦN: 224K

QUẦN: 184K

ÁO: 152K

ÁO: 184K


QUẦN:184K

DÉP:224K

ÁO KHOÁC:224K

QUẦN:184K

ÁO:184K

QUẦN:184K

ÁO:184K

DÉP:200K

CÁC SẢN PHẨM SALE 10%:

BỘ:387K