326 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh